Розпочато набір статей до чергового номера журналу Computational Problems of Electrical Engineering (СРЕЕ)

Кафедра теоретичної та загальної електротехніки Львівської політехніки
Фрагмент обкладинки журналу

Редакція журналу Computational Problems of Electrical Engineering інформує про набір наукових статей до чергового номера видання – Volume 14, Number 1, 2024 – та вихід числа Volume 13, Number 1, 2023.

Редакція журналу має на меті сприяти розвитку наукових досліджень із теоретичної електротехніки з урахуванням сучасного розвитку комп’ютерних засобів. Таке поєднання дасть змогу охопити фундаментальні дослідження в широкому спектрі наук, де електричні явища є визначальними. Це стосується, зокрема, електротехніки, електроніки, радіотехніки, електричних вимірювань, комп’ютерних наук.

Науковий журнал Computational Problems of Electrical Engineering входить до переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») за технічними та фізико-математичними галузями науки і такими спеціальностями:

  • 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»;
  • 171 «Електроніка»;
  • 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»;
  • 275 «Транспортні технології»;
  • 121 «Інженерія програмного забезпечення»;
  • 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»;
  • 123 «Комп’ютерна інженерія»;
  • 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;
  • 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».

Запрошуємо подавати свої статті, що стосуються тематики журналу, відповідно до вимог до оформлення та процедури подання статей. Журнал зареєстровано у міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus International Journals Master List.

Контактна інформація відповідального секретаря:

Гоголюк Оксана Петрівна, завідувачка кафедри теоретичної та загальної електротехніки, Національний університет «Львівська політехніка», e-mail: jcpee@lpnu.ua.

Детальна інформація щодо вимог до оформлення та процедури подання статей – на сайті видання.