Результати відбору наукових конференцій українських переміщених ЗВО для участі в проєкті OPTIMA

Олександр Березко, менеджер проєкту OPTIMA
Результати відбору наукових конференцій для участі в проєкті OPTIMA

З радістю оголошуємо результати першого відбору наукових конференцій українських переміщених закладів вищої освіти для участі в проєкті OPTIMA, який завершився 1 квітня. Командою проєкту було відібрано 14 конференцій різної тематики, основними організаторами яких є 9 переміщених вишів. Оргкомітети цих конференцій отримають допомогу в створенні сучасного сайту для заходу з системою подачі заявок та рецензування, організаційно-технічний супровід, міжнародну підтримку та онлайн-рекламу. За результатами роботи з цими конференціями команда проєкту прийме рішення про оголошення наступного відбору конференцій, адже проєкт було нещодавно офіційно продовжено до 14 січня 2025 року. 

Ми щиро вітаємо організаторів відібраних конференцій і з нетерпінням чекаємо на початок нашої співпраці.

Список відібраних конференцій

Бердянський державний педагогічний університет

 • V Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Українська мова на порубіжжі XX-XXI сторіччя: мовознавчий та лінгводидактичний аспекти» (початок 10.11.2023)
 • Конференція «Нові педагогічні виміри професійного розвитку майбутніх учителів: сучасні реалії та виклики» (початок 15.11.2023)
 • Конференція «Традиції та інновації в фізико-математичній освіті» (початок 10.11.2023)

Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

 • Конференція «Регіоналістика в цивілізаційному вимірі: напрями та перспективи поступу (початок 26.10.2023)
 • Конференція «Література, психологія, педагогіка у ракурсах взаємодії» (початок 09.11.2023)

Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»

 • Всеукраїнський науково-практичний форум «ТАК» (телекомунікації, автоматизація, комп’ютерно-інтегровані та інформаційні технології), початок 11.2023

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

 • ІІ Міжнародна науково-практична конференцію «Вища технічна освіта: виклики, проблеми, перспективи» (початок 20.12.2023)

Донецький державний університет внутрішніх справ

 • Міжнародна науково-практична конференція «Забезпечення безпеки дорожнього руху: глобальні та локальні рішення» (17.11.2023)

Донецький національний університет імені Василя Стуса

 • Міжнародна науково-практична конференція «Відновлення України у повоєнні часи: виклики, стратегічні пріоритети, ресурсне забезпечення, потенціал майбутнього розвитку» (початок 10.10.2024)

Маріупольський державний університет

 • Конференція «Феномен культури постглобалізму – контекст військових конфліктів» (початок 22.11.2023)
 • V Міжнародна науково-практична конференція «Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях» (початок 26.10.2023)
 • Конференція «Проблеми і перспективи поствоєнної розбудови України» (початок 08.12.2023)

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

 • Конференція «Актуальні питання виробництва продукції рослинництва та садівництва» (початок 08.11.2023)

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція Таврійського національного університету до 105-річниці від заснування Університету (початок 14.10.2023)