Редколегія журналу Energy Engineering and Control Systems провадить набір статей до чергового числа

Інститут енергетики та систем керування
Фрагмент обкладинки журналу

Редколегія англомовного наукового журналу Energy Engineering and Control Systems провадить набір наукових статей до чергового числа видання – Volume 8, Number 2, 2022.

Крайній термін подання статей англійською мовою – 14 жовтня 2022 року.

Науковий журнал Energy Engineering and Control Systems входить до переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»), зареєстрований у реферативній базі даних CrossRef та у міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus International Journals Master List.

Докладна інформація щодо вимог до оформлення та процедури подання статей – на вебсайті журналу.