Редакція наукового журналу Energy Engineering and Control Systems провадить набір статей до чергового числа

Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
Заставка до матеріалу

Редакція англомовного наукового журналу Львівської політехніки Energy Engineering and Control Systems провадить набір статей до чергового числа – Volume 9, Number 1, 2023.

Науковий журнал Energy Engineering and Control Systems входить до переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»), зареєстрований у реферативній базі даних CrossRef та у міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus International Journals Master List.

Крайній термін подання статей англійською мовою – 14 квітня 2023 року.

Докладні умови подання статей – на сайті журналу.