«Публікаційна стратегія науковця» – новий тематичний курс програми підвищення кваліфікації працівників Львівської політехніки

Надія Любомудрова, завідувачка Відділу навчання та розвитку персоналу
Новий курс від НТБ

Цей курс розробили фахівці Науково-технічної бібліотеки нашого університету – директор Андрій Андрухів та завідувачка відділу наукової бібліографії Аліна Петрушка.

А причиною започаткування самого курсу стало те, що за результатами опитування Відділу навчання та розвитку персоналу, понад 48% викладачів вказали на необхідність підвищення саме науково-дослідницької компетентності.

Отож, відповідно до плану підвищення кваліфікації у 2021 році, у Львівській політехніці вперше відбулося навчання на цьому спецкурсі, яке охоплювало актуальні аспекти наукометрії, а також практичні компоненти побудови та реалізування успішної публікаційної стратегії науковця. Загалом до навчання долучилися 28 викладачів, представників дев’яти навчально-наукових інститутів: ІГСН, ІНЕМ, ІАРД, ІАПО, ІЕСК, ІМІТ, ІБІС, ІППО, ІМФН.

Упродовж занять науково-педагогічні працівники мали нагоду ознайомитися із базовими засадами формування якісного наукового контенту, принципами його оцінювання та інструментами промоції, отримали практичні навички використання наукометричних баз даних Scopus та Web of Science для пошуку наукової інформації та авторитетних наукових журналів для публікації власних результатів досліджень.

Важливо, що дистанційний формат занять не став на заваді активному комунікуванню. Слухачі спецкурсу піднімали питання галузевих особливостей роботи із наукометричними базами даних, інтегрування українськомовного наукового контенту в міжнародний інформаційних простір, академічної доброчесності та корпоративної етики. Про цікавість до проблематики формування публікаційної стратегії науковця та високий рівень вмотивованості НПП свідчать численні звернення впродовж навчання до викладача цього курсу Аліни Петрушки стосовно індивідуальних консультацій.