Проєктний офіс Львівської політехніки інформує про ERC Starting Grant від Європейської дослідницької ради

Проєктний офіс Львівської політехніки
Заставка до матеріалу

Проєктний офіс Національного університету «Львівська політехніка» пропонує до уваги науковців Університету ERC Starting Grant (Початковий грант) від Європейської дослідницької ради на 2023 рік, який призначений для підтримки амбітних молодих науковців на етапі їхнього кар’єри, на якому вони розпочинають свою власну незалежну науково-дослідну групу чи програму. Для отримання гранту головний дослідник (координатор) має показати новаторський характер, амбіції та наявний потенціал для втілення запропонованого наукового проєкту.

Що пропонує грант:

  • 1,5 мільйона євро на період 5 років;
  • кошти можуть бути використані для проведення науково-дослідних робіт у своєму ЗВО та створення власної команди дослідників з європейськими зарплатами;
  • додатково 1 мільйон євро можна передбачити для закупівлі вартісного обладнання для проєкту або доступ до наявної науково-технічної інфраструктури.

Вимоги до заявника:

  • науковий ступень кандидата наук чи доктора філософії;
  • науковий ступень отримано в період із 1 січня 2016 року до 31 грудня 2020 року;
  • головний дослідник Початкового гранту повинен продемонструвати потенціал наукової незалежності, наприклад, підготувавши принаймні одну важливу публікацію як головний автор або без участі наукового керівника;
  • мати значні досягнення в науковій сфері гранту, перелік статей (як основного автора) у великих міжнародних рецензованих міждисциплінарних наукових журналах, або значні публікації у провідних міжнародних рецензованих журналах у відповідній галузі, або наукові монографії;
  • продемонструвати список запрошених доповідей на добре відомих міжнародних конференціях, виданих патентів, нагород, премій чи будь-яких інших наукових досягнень, які є доречними щодо сфери їхніх досліджень і проєкту.

Дедлайн: 25 жовтня 2022 року.

Докладніше про грант