Програма «Міжнародні економічні відносини» третього рівня вищої освіти отримала зразкову акредитацію

Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва
Герб Львівської політехніки

27 липня 2921 року на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти освітньо-наукова програма «Міжнародні економічні відносини» третього рівня вищої освіти (спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини») визнана зразковою, що підтверджує високий рівень підготовки докторів філософії.

Зразковими практиками в реалізації освітньо-наукової програми визнано:

  • активну міжнародну співпрацю в рамках реалізації міжнародних проектів національного рівня DocHub та EDUQAS;
  • сталу освітню та наукову співпрацю із закордонними закладами вищої освіти – Kingston University та Akademia Leona Koźmińskiego;
  • забезпечення взірцевих умов для проведення наукових досліджень PhD-студентами та можливість публікації результатів досліджень;
  • реалізацію практики подвійного керівництва із залученням закордонних професорів, які є фахівцями з проблем PhD-студентів;
  • задіяний висококваліфікований склад науково-педагогічних працівників;
  • сучасне інформаційне, матеріально-технічне та соціальне забезпечення, що дозволяє проводити навчання та наукові дослідження на високому рівні тощо.

Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва запрошує на навчання за освітньо-науковою програмою «Міжнародні економічні відносини» третього (освітньо-науково) рівня – підготовки докторів філософії (спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини») в Національному університеті «Львівська політехніка».