Професор кафедри АВКТ взяв участь в акредитації освітньої програми у Харківському національному університеті імені Каразіна

Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
Скріншот з онлайн-заходу

26–28 квітня 2021 року професор кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Львівської політехніки Федір Матіко у складі експертної групи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти взяв участь в акредитаційній експертизі магістерської освітньої програми «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна. Акредитаційну експертизу було проведено у віддаленому (дистанційному) режимі.

Під час експертизи освітньої програми відбулося оцінювання якості освітньої програми та освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою щодо відповідності стандарту вищої освіти, спроможності виконання вимог стандарту, а також досягнення заявлених у програмі результатів навчання відповідно до критеріїв оцінювання якості освітньої програми, встановлених «Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти».

Досвід, здобутий професором Матіко, буде використаний під час підготовки до акредитації освітніх програм, за якими навчає студентів кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, а також інші кафедри Інституту енергетики та систем керування.