Про новочасний англійський екологічний лексикон: книжкова новинка ІГСН і кафедри іноземних мов

Видавництво Львівської політехніки
Фрагмент обкладинки монографії

У монографії висвітлено динаміку розвитку англійської мови сфери екології та збагачення її словникового складу. Викладено теоретичні аспекти розвитку словникового складу англійської мови сфери екології. Розглянуто словоскладання як спосіб словотвору та відзначено особливості поповнення екологічного лексикону англійської мови.

Для науковців, студентів закладів вищої освіти, аспірантів, викладачів.

Книжка на сайті Видавництва Львівської політехніки