Львівські політехніки обговорили перспективи розвитку науки і практики публічного управління України в поствоєнний період

Кафедра публічного управління та публічної служби Львівської політехніки
Скріншот з онлайн-конференції

12 травня 2022 року в онлайн-режимі відбулась науково-практична конференція «Перспективи розвитку науки і практики публічного управління України в поствоєнний період», яку організувала і провела кафедра публічного управління та публічної служби Інституту державного управління Національного університету «Львівська політехніка».

В рамках науково-практичної конференції працювали сім секцій:

 1. Актуальність розвитку публічного управління та його детермінанти (модератор – завідувач кафедри публічного управління та публічної служби професор Петро Петровський);
 2. Нормативно-правове забезпечення розвитку публічного управління (модератори – професор кафедри ПУС Ористлава Сидорчук і доцент кафедри ПУС Богдан Шевчук);
 3. Трансформація комунікативної діяльності органів публічної влади (модератор – доцент кафедри ПУС Галина Дзяна);
 4. Напрями розширення демократичної діяльності суб’єктів публічного управління (модератор – доцент кафедри ПУС Ольга Федорчак);
 5. Проблеми та завдання забезпечення сталого розвитку держави, регіонів і територіальних громад (модератор – завідувач кафедри регіонального та місцевого розвитку Євген Матвіїшин);
 6. Соціальні, духовні та психологічні чинники розвитку сфери публічного управління (модератор – професор кафедри ПУС Надія Калашник);
 7. Публічно-управлінські механізми здійснення реформ у соціально-гуманітарній сфері (модератор – професор кафедри ПУС Ігор Дробот).

На пленарному засіданні до учасників конференції з вітальним словом звернулися:

 • Олег Паска, к.держ.упр, директор департаменту освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації,
 • Іван Демидов, д.т.н., доцент, проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка».

Надзвичайно актуальними та змістовними були виступи доповідачів, зокрема:

 • Олександра Сушинського, д.держ.упр., професора, директора ІНДУ та професора кафедри ПУС, на тему «Наука та внесок у суспільний розвиток: відповідальність науковця»;
 • Петра Петровського, д.держ.упр., професора, завідувача кафедри ПУС, на тему «Проблема визначення детермінант розвитку публічного управління в поствоєнний період»;
 • Євгена Матвіїшина, д.е.н., професора, завідувача кафедри регіонального та місцевого розвитку, на тему «Екологічна освіта персоналу публічних інституцій як чинник забезпечення сталого розвитку в Україні»;
 • Ігоря Дробота, д.держ.упр., професора, професора кафедри ПУС, на тему «Особливості функціонування механізмів публічного управління в умовах правового режиму воєнного стану»;
 • Надії Калашник, д.держ.упр., професора, професора кафедри ПУС, на тему «Виклики переосмислення засад формування публічної політики крізь призму війни»;
 • Ольги Федорчак, д.держ.упр., доцента, доцента кафедри ПУС, на тему «Особливості державної підтримки бізнесу в умовах війни»;
 • Богдана Шевчука, к.держ.упр., доцента, доцента кафедри ПУС, на тему «Нормативно-правові аспекти боротьби з фінансуванням тероризму в Україні»;
 • Галини Дзяної, к.держ.упр, доцента, доцента кафедри ПУС, на тему «Комунікативна діяльність органів публічної влади з подолання невизначеності в кризових ситуаціях»;
 • І. Адамської, аспірантки кафедри ПУС, на тему «Особливості захисту прав публічних службовців в сучасних умовах»;
 • М. Вовжиняк, аспірантки кафедри ПУС, на тему «Інформаційна гігієна як складова інформаційної компетентності державних службовців».

Активну участь в обговоренні проблематики конференції взяв Віталій Баштанник – д.держ.упр., професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», заступник голови експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій Міністерства освіти і науки України з філософських, політичних, соціологічних наук та державного управління.

Загальну модерацію конференції здійснив Тарас Кіцак – к.держ.упр., доцент кафедри ПУС, заступник директора ІНДУ з навчально-наукової роботи.

Виступи спікерів викликали неабиякий інтерес у всіх присутніх, відбулася цікава дискусія та напрацьовано окремі пропозиції, які буде використано для перемоги України в інформаційно-смисловій війні проти Російської Федерації.

Матеріали науково-практичної конференції – у доданому файлі.

Приєднані файли