Онлайн-навчання для здобувачів вищої освіти Університету продовжено до 31 грудня 2021 року

Адміністрація Львівської політехніки
Фасад головного корпусу Львівської політехніки

Відповідно до Наказу ректора Львівської політехніки № 659-1-10 від 12.11.2021 р. онлайн-навчання та проведення навчальних занять у формі відеоконференцій для здобувачів вищої освіти Університету відповідно до затвердженого розкладу продовжено до 31 грудня 2021 року.

Заліково-екзаменаційну сесію здобувачів вищої освіти буде проведено у дистанційному режимі відповідно до Порядку організації та проведення поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із застосуванням технологій дистанційного навчання у Національному університеті «Львівська політехніка», затвердженого наказом ректора № 258-1-10 від 28.05.2020 року в терміни, які визначені у затверджених графіках навчального процесу.

Дозволено (за рішенням директора інституту), у разі необхідності, проведення консультацій та наукових досліджень, необхідних для підготовки кваліфікаційних та дисертаційних робіт, в лабораторіях Львівської політехніки (за умови наявності у здобувачів освіти та працівників відповідних підрозділів сертифікату про повну вакцинацію (дві дози) або негативного ГІЛР-тест на COV1D-19 на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведено не більше як за 72 години до відвідування Університету, та дотримання встановлених протиепідемічних заходів).