Оголошено конкурс науково-технічних проектів Національного університету «Львівська політехніка» 2018 року

Галина Лазько, НДЧ Львівської політехніки
фасад головного корпусу Політехніки

Відповідно до Наказу ректора Національного університету «Львівська політехніка» № 251-1-10 від 27.04.2018 р. з 3 травня 2018 року оголошено конкурс науково-технічних проектів Університету.

Для участі в Конкурсі подають Проекти, які пропонують комплекс заходів, пов’язаних із забезпеченням виконання та безпосереднім проведенням науково-технічних розробок з метою досягнення конкретного науково-технічного (прикладного) результату. Науково-технічний (прикладний) результат Проекту повинен бути у формі експериментального зразка або його діючої моделі, конструкторської або технологічної документації на науково-технічну продукцію, дослідного зразка.

Тематика Конкурсу

  1. Теоретичні та експериментальні дослідження будівельних конструкцій будівель, споруд і мостів, розроблення енерго- та ресурсоощадних технологій будівництва, прогресивних будівельних матеріалів та підвищення енергоефективності систем теплогазопостачання і раціонального водокористування.
  2. Геоінформаційний моніторинг та оцінювання стану навколишнього середовища методами геодезії, картографії, дистанційного зондування та кадастру.
  3. Ресурсозберігаючі технології, природоохоронні заходи та засади оцінювання і використання рекреаційно-туристичного потенціалу територій.
  4. Ресурсозберігаючі технології та інтелектуальні системи керування в енергозабезпеченні об’єктів економічної діяльності.
  5. Створення новітніх технологій, технічних систем та матеріалів у промисловості та транспорті, діагностика машин, конструкцій і споруд.
  6. Перспективні комп’ютерні системи та інформаційні технології.
  7. Розроблення теоретичних основ, технічних та програмних засобів, математичного забезпечення комп’ютерних, вимірювальних, керуючих систем та систем захисту інформації, їх метрологічне забезпечення та сертифікаційне випробування.
  8. Інфокомунікаційні радіоелектронні, електронні та оптоелектронні системи та пристрої, матеріали та компоненти.
  9. Розроблення теоретичних основ та технологій процесів одержання нових органічних і неорганічних речовин та матеріалів різного призначення.

Подання заявок та конкурсної документації відбувається у Науково-дослідній частині Львівської політехніки (к. 344 головного корпусу Університету), телефон: (032) 258-27-46.

Крайній термін приймання документів – 25 травня 2018 року.

Докладніше про конкурс науково-технічних проектів

конкурс науково-технічних проектів
Приєднані файли