Оголошено конкурс на здобуття премій для молодих учених і студентів, які присуджує НАН України у 2024 році

Національна академія наук України
Заставка до матеріалу

За роботи в галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук Президія Національної академії наук України щороку (в лютому) присуджує чотирнадцять премій для молодих учених і чотирнадцять премій для студентів закладів вищої освіти. Премії присуджують окремим авторам або колективу авторів за кращі наукові роботи, а також за серії наукових робіт з єдиної тематики, за відкриття та винаходи.

У конкурсі можуть брати участь наукові співробітники, викладачі, стажери-дослідники, аспіранти науково-дослідних установ, закладів вищої освіти віком до 35 років включно, студенти, а також аспіранти і студенти зарубіжних країн, які навчаються в наукових установах та закладах вищої освіти України.

Право висувати кандидатів на здобуття премій надано, зокрема, ученим радам наукових установ і закладів вищої освіти.

Крайній термін подання роботи на конкурс – 15 грудня 2024 року.

Докладніше – на сайті Національної академії наук України.