Наукове дербі львівських політехніків: працівник МІОКу Назар Данчишин захистив кандидатську дисертацію

Катедра української мови Львівської політехніки
Фото із захисту дисертації

24 вересня у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбувся захист кандидатської дисертації співробітника відділу україністики Міжнародного інституту освіти, культури та звʼязків з діаспорою Назара Данчишина «Поліфонія поетичних світів Ігоря Калинця, Романа Кудлика та Григорія Чубая».

«Життя й творчість І. Калинця, Р. Кудлика та Г. Чубая слугують одними з найпомітніших виявів як культурно-світоглядного, так і політичного протестів у західному реґіоні України. Дисертація висвітлює особливості поетичної спадщини цих трьох авторів, окреслює спільні й відмінні риси у творах та відчуванні світу. Пропоноване дослідження є спробою розкрити багатоголосся їхніх віршів, написаних у період 1960–1970-х років. Тож ці тексти розглянуті крізь призму художньо-естетичних схожостей і відмінностей, які утворюють своєрідну поетичну поліфонію» (Н. Данчишин).

Одним з офіційних опонентів виступив доцент катедри української мови Ігор Василишин, який, зокрема, підкреслив: «Варто справедливо зазначити, Назарові Данчишину вдалося зробити виразний наголос на такій синергії поетичних пропозицій трьох авторів, що засвідчило неабиякий новаторський підхід дисертанта. Дослідження можна заслужено назвати фундаментальною працею в галузі історії української літератури – настільки повно в ній розкрито не лише дух часу (шістдесятництва та постшістдесятництва), а й характер творів чи не найвагоміших у той період львівських авторів, причому не просто кожного зосібна, а в інтертекстуальних взаємозв’язках».

Фото із захисту дисертації Фото із захисту дисертації