Наперекір нестабільності й невизначеності: книжкова новинка ІАПО і кафедри адміністративного та фінансового менеджменту

Видавництво Львівської політехніки
Фрагмент обкладинки книжки

У навчальному посібнику розкрито актуальні питання маркетингу та кризового менеджменту в сучасному публічному управлінні та адмініструванні. Зокрема, визначено основні поняття маркетингу та кризового менеджменту в публічному управлінні. Встановлено особливості маркетингу-мікс в сфері публічного управління та адміністрування. Розглянуто основні принципи використання інструментів маркетингових досліджень у публічному управлінні та адмініструванні. Висвітлено систему кризового менеджменту та основи кризових комунікацій в органах публічної влади.

Для студентів, аспірантів та викладачів спеціальності «Публічне управління та адміністрування», а також державних службовців та керівників органів влади.

Книжка на сайті Видавництва Львівської політехніки