Національна академія наук оголосила конкурс на здобуття премій для молодих учених і студентів за кращі наукові роботи

Національна академія наук України
Заставка до конкурсу

За роботи в галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук Президія Національної академії наук України щороку (в лютому) присуджує чотирнадцять премій для молодих учених і чотирнадцять премій для студентів закладів вищої освіти. Премії присуджуються окремим авторам або колективу авторів за кращі наукові роботи, а також за серії наукових робіт з єдиної тематики, за відкриття та винаходи.

В конкурсі можуть брати участь наукові співробітники, викладачі, стажери-дослідники, аспіранти науково-дослідних установ, закладів вищої освіти віком до 35 років включно, студенти, а також аспіранти та студенти зарубіжних країн, які навчаються в наукових установах та закладах вищої освіти України.

Право висувати кандидатів на здобуття премій надано:

  • ученим радам наукових установ і закладів вищої освіти,
  • колегіям (президіям) міністерств і відомств України,
  • технічним радам промислових підприємств, конструкторських бюро, радам наукових і науково-технічних товариств.

Роботи, виконані молодими вченими, Національна академія наук України приймає на конкурс за поданням відповідних міністерств, відомств, організацій та рад.

Граничний термін подання роботи на конкурс – 15 грудня 2021 року.

Докладніше про конкурс на здобуття премій для молодих учених і студентів