МОН пропонує до обговорення проєкт Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2023 році

За матеріалами сайту Міністерства освіти і науки України
Заставка до матеріалу

Міністерство освіти і науки України підготувало до громадського обговорення проєкт Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2023 році.

Передбачено важливі особливості проведення вступної кампанії у 2023 році.

Зокрема, вступники на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня вищої освіти молодшого бакалавра) вступатимуть за результатами національного мультипредметного тесту (НМТ) подібно до 2022 року. Проте у 2023 році НМТ буде складатись із чотирьох обов’язкових предметів (української мови, математики, історії України та однієї з іноземних мов). В окремий день вступники зможуть (за бажанням) скласти додатковий предмет НМТ (фізику, хімію чи біологію), результатом якого можна буде замінити оцінку з історії України або іноземної мови.

Також вступників до магістратури зараховуватимуть за результатами єдиного вступного іспиту (ЄВІ), який поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови для всіх спеціальностей, та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) на спеціальності галузей знань «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Управління та адміністрування», «Право», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини» чи фахового іспиту в закладі освіти для вступу на інші спеціальності.

Докладніше про особливості вступної кампанії 2023 року – на сайті Міністерства освіти і науки України.

Зауваження та пропозиції до проєкту прийматимуть у формі порівняльної таблиці до 27 грудня 2022 року на електронну пошту olha.leontieva@mon.gov.ua (Ольга Леонтьєва, державний експерт експертної групи з питань вищої освіти та освіти дорослих директорату фахової передвищої, вищої освіти, тел. (044) 481-32-67).