МОН пропонує для громадського обговорення зміни до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

За матеріалами сайту Міністерства освіти і науки України
Міністерство освіти і науки України

Міністерство освіти і науки пропонує для громадського обговорення проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо встановлення цільових показників діяльності керівників наукових установ, визначення стратегій і перспективних напрямів діяльності наукових установ».

Метою проєкту акта є запровадження цільових показників діяльності керівників наукових установ, запровадження обов’язкового розроблення стратегій і перспективних напрямів діяльності наукових установ з метою оцінки ефективності їхньої роботи та прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Проєкт акта розроблено на виконання кроку 288 Плану законопроєктних робіт Верховної Ради України на 2023 рік, затвердженого постановою Верховної Ради України від 7 лютого 2023 р. № 2910-IX, кроку 414 Плану пріоритетних дій Уряду на 2023 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 березня 2022 р. № 221-р.

Проєктом акта запропоновано:

  • ввести визначення стратегічного плану наукової установи;
  • доповнити положеннями про розробку, реалізацію та моніторинг виконання стратегічного плану наукової установи та розробленого на його основі оперативного плану наукової установи та їхньої прив’язки до контракту керівника державної наукової установи;
  • унормувати питання процедури подання щорічного звіту керівника наукової установи;
  • обмежити перебування на керівних посадах десятьма роками.

Зауваження та пропозиції до проєкту акта потрібно надсилати до 13 червня 2023 року на електронні адреси prudka@mon.gov.ua, prudka1979@gmail.com (відповідальна особа – Ольга Прудка, державна експертка експертної групи з питань моніторингу і оцінювання наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності директорату науки та інновацій).