Міністерство освіти і науки прагне гармонізувати перелік галузей знань з Міжнародною класифікацією освіти

За матеріалами сайту Міністерства освіти і науки України
Заставка до громадського обговорення проєкту постанови КМУ

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання гармонізації переліку галузей знань і спеціальностей з Міжнародною стандартною класифікацією освіти».

Мета – гармонізація переліку галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої та фахової передвищої освіти в Україні, згідно з Міжнародною стандартною класифікацією освіти (ISCED-F 2013).

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік), є одним з ключових інструментів регулювання діяльності в національній системі освіти, що визначає вагомість його ролі в модернізації вищої та фахової передвищої освіти.

Функцію забезпечення взаєморозуміння у визнанні здобутої освітньої кваліфікації – роль «спільної мови», якою послуговуються країни світу, – виконує Міжнародна стандартна класифікація освіти (МСКО) – International Standard Classification of Education, котра передбачає структурування освіти за рівнями й галузями.

Гармонізація національного Переліку з Міжнародною стандартною класифікацією освіти здійснюється з метою забезпечення таких процесів:

  • міжнародна кодифікація освітніх програм задля співставлення та визнання освітніх кваліфікацій вищої та фахової передвищої освіти, здобутих в Україні;
  • міжнародна академічна мобільність здобувачів і науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів освіти та визнання її результатів;
  • покращення умов для залучення іноземних студентів шляхом сприяння визнанню у світі здобутої в Україні кваліфікації;
  • міжнародні порівняння та статистичний аналіз систем освіти.

Зауваження та пропозиції до проєкту акта приймають до 3 лютого 2021 року за електронною адресою vrublevska@mon.gov.ua (державний експерт директорату фахової передвищої, вищої освіти МОН Олена Врублевська).