Професорка ІНЕМ Марія Бондарчук: як кафедра фінансів співпрацює з банківською системою

Анастасія Мигидюк, тижневик «Аудиторія»
Марія Бондарчук

Упродовж 25 років кафедра фінансів Львівської політехніки співпрацює з банківськими установами й готує кваліфікованих спеціалістів для розвитку банківської системи України. Щоб дізнатися, як саме відбувається ця співпраця, ми поспілкувалися з Марією Бондарчук, професоркою кафедри фінансів Інституту економіки та менеджменту.

– Яким чином студентство в майбутньому досягає високих результатів у своїй професійній діяльності?

– Викладачі кафедри фінансів мають високий рівень знань й охоче діляться своїми знаннями на парах зі студентами. Тому навчання є максимально швидке та ефективне. Вони позитивно ставляться до студентів і не перешкоджають прагненню молоді реалізовувати свої стратегічні плани, не пов’язані з навчанням. Для спудеїв організовують безліч конференцій, олімпіад, конкурсів. Студенти кафедри не раз ставали переможцями Всеукраїнських студентських олімпіад і Всеукраїнських та міжнародних конкурсів зі спеціальності «Банківська справа». Також є міжнародні наукові програми. Львівська політехніка має широкий спектр наукових зв’язків з університетами Польщі, Німеччини, Франції, Латвії, Естонії. Завдяки цій співпраці українські студенти можуть водночас здобувати два дипломи, а це – надзвичайна перевага університету в конкурентній галузі освіти.

– Як викладачі забезпечують інтеграцію навчальних програм із вимогами формування спеціалістів для банківської галузі?

  • Здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників банківських установ.
  • Публікують навчальні посібники, наукові праці (так, уперше в Україні англійською мовою опублікували навчальний посібник BANKING SYSTEM. Bondarchuk Mariia, Alieksieiev Ihor, Kloba Lev.).
  • Запрошують відомих спеціалістів комерційних банків і НБУ для участі в науково-практичних конференціях, методичних семінарах, круглих столах.
  • Спільно зі знаними спеціалістами банку забезпечують навчальний процес (лекції, керівництво практикою та робота в комісіях з атестації здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів).
  • Разом із представниками комерційних банків аналізують становлення випускників як молодих спеціалістів, надають методичну допомогу.
  • Викладачі постійно проходять підвищення кваліфікації й стажування в Національному банку України, комерційних банках тощо.

– Як фахівці банківської системи сприяють розвитку банківництва на кафедрі фінансів?

  • Роблять презентації, читають лекції, беруть участь у науково-практичних семінарах, конференціях, круглих столах з актуальних проблем для науково-педагогічних працівників, студентів університету.
  • Аналізують якість підготовки спеціалістів і надсилають свої пропозиції щодо покращення підготовки фахівців.
  • Здійснюють відбір студентів для дальшого працевлаштування.
  • Інформують (безпосередньо в навчальному закладі) та розповсюджують інформаційні матеріали щодо вакансій тощо.

Тож ґрунтовні знання науково-педагогічних працівників кафедри фінансів і практичний досвід спеціалістів банківської системи забезпечують високий рівень підготовки фахівців та стабільність банківської системи загалом. Альянс кафедри фінансів й інститутів банківської системи дозволяє об’єднати ресурси банку та закладів вищої освіти задля реалізування суспільно значущих проєктів у масштабах всієї країни та окремих територій.