Львівська політехніка піднялася на третє місце в академічному рейтингу закладів вищої освіти «Топ-200 Україна 2024»

За матеріалами сайту «ЄвроОсвіта»
Заставка до матеріалу

Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта» у партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence презентував черговий, вісімнадцятий академічний рейтинг закладів вищої освіти України «Топ-200 Україна 2024».

Під час складання цьогорічного рейтингу експерти враховували сучасні тенденції розвитку вищої освіти, яка знаходиться в стані глибинних змін в ході здійснюваних реформ та зазнає великих втрат внаслідок повномасштабного воєнного вторгнення росії в Україну.

Серед основних напрямів подальшого розвитку рейтингових технологій запропоновано використання багатокритеріальних підходів до оцінювання ефективності діяльності університетів на основі обробки великих масивів даних про роботу ЗВО (Big Data), які можуть бути отримані з відкритих джерел і валідність яких може бути перевірена. На цих засадах було побудовано вісімнадцятий академічний рейтинг закладів вищої освіти України «Топ-200 Україна 2024».

Базові принципи визначення рейтингів університетів «Топ-200 Україна 2024»:

  • забезпечення відкритості, прозорості, об’єктивності і незалежності ранжування університетів;
  • врахування всебічності і багатогранності діяльності університетів;
  • пріоритетність євроінтеграційних процесів.

За підсумками вісімнадцятого академічного рейтингу закладів вищої освіти «Топ-200 Україна 2024» Національний університет «Львівська політехніка» посідає третє місце. Варто зазначити, що на цю позицію наш університет піднявся після кількох років перебування на четвертій сходинці рейтингу.

Лідери рейтингу університетів «Топ-200 Україна 2024»

Рейтинг 2024

Заклад вищої освіти

∑ індексів ЗВО

1

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

4,66

2

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

4,94

3

Національний університет «Львівська політехніка»

5,14

4

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

5,93

5

Сумський державний університет

5,98

6

Львівський національний університет імені Івана Франка

7,43

7

Національний університет біоресурсів і природокористування України

11,12

8

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

11,57

9

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

11,97

10

Харківський національний університет радіоелектроніки

12,68


Докладніше – на сайті «ЄвроОсвіта».