Львівська політехніка оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників кафедр

Ректорат Львівської політехніки
Головний корпус Львівської політехніки

Національний університет «Львівська політехніка» оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників кафедр:

 • автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій – старший викладач – 1;
 • автоматизованих систем управління – професор – 3, доцент – 2;
 • автомобільних доріг та мостів – професор – 1, доцент – 1;
 • безпеки інформаційних технологій – професор – 2;
 • будівельних конструкцій та мостів – професор – 2, доцент – 2, старший викладач – 1;
 • будівельного виробництва – професор – 1, доцент – 2, старший викладач – 2;
 • вищої геодезії та астрономії – професор – 1;
 • вищої математики – професор – 1, доцент – 2, асистент – 1;
 • геодезії – доцент – 1;
 • дизайну архітектурного середовища – старший викладач – 1;
 • дизайну та основ архітектури – старший викладач – 1, асистент – 1;
 • екології та збалансованого природокористування – доцент – 2;
 • електромехатроніки і комп’ютеризованих електромеханічних систем – професор – 1, доцент – 1;
 • електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій – професор – 1, доцент – 1;
 • електронної інженерії – професор – 2, доцент – 1;
 • електронно-обчислювальних машин – професор – 1, доцент – 1, асистент – 2;
 • захисту інформації – доцент – 1, старший викладач – 1;
 • зовнішньоекономічної та митної діяльності – доцент – 2;
 • інженерної геодезії – доцент – 2;
 • іноземних мов – доцент – 4, старший викладач – 3;
 • інформаційних систем та мереж – професор – 1, доцент – 4, старший викладач – 1;
 • інформаційних технологій видавничої справи – професор – 1, доцент – 1;
 • інформаційно–вимірювальних технологій – професор – 4;
 • історії, музеєзнавства та культурної спадщини – доцент – 2;
 • кадастру територій – професор – 1, доцент – 2;
 • картографії та геопросторового моделювання – доцент – 2;
 • комп’ютеризованих систем автоматики – професор – 1;
 • маркетингу і логістики – професор – 1, доцент – 2, старший викладач – 1;
 • матеріалознавства та інженерії матеріалів – професор – 1, доцент – 1;
 • менеджменту організацій – професор – 3, доцент – 6;
 • менеджменту персоналу та адміністрування – доцент – 1;
 • менеджменту та міжнародного підприємництва – доцент – 4;
 • напівпровідникової електроніки – професор – 3, доцент – 1;
 • обліку та аналізу – професор – 3;
 • опору матеріалів та будівельної механіки – доцент – 1;
 • політології та міжнародних відносин – професор – 1, доцент – 2, старший викладач – 2;
 • прикладної математики – професор – 1, асистент – 2;
 • прикладної фізики і наноматеріалознавства – доцент – 1;
 • програмного забезпечення – професор – 2, доцент – 2, асистент – 1;
 • радіоелектронних пристроїв та систем – доцент – 4;
 • робототехніки та інтегрованих технологій машинобудування – доцент – 3;
 • систем автоматизованого проектування – доцент – 3, старший викладач – 1, асистент – 1;
 • систем штучного інтелекту – доцент – 2, старший викладач – 1;
 • соціальних комунікацій та інформаційної діяльності – доцент – 1, старший викладач – 1;
 • соціології та соціальної роботи – доцент – 1;
 • спеціалізованих комп’ютерних систем – доцент – 1, асистент – 1;
 • телекомунікацій – професор – 1, доцент – 3;
 • теоретичної та практичної економіки – доцент – 1;
 • теоретичної радіотехніки та радіовимірювання – доцент – 2;
 • теплогазопостачання і вентиляції – професор – 1;
 • технічної механіки та динаміки машин – доцент – 1;
 • технології органічних продуктів – професор – 1;
 • технології біологічно-активних речовин, фармації та біотехнології – професор – 2, доцент – 2;
 • транспортних технологій – доцент – 2;
 • туризму – доцент – 2, старший викладач – 3;
 • фізики – доцент – 6;
 • фізичної, аналітичної та загальної хімії – професор – 1, доцент – 2;
 • філософії – доцент – 1;
 • фінансів – професор – 1, доцент – 10;
 • хімічної технології силікатів – професор – 1;
 • хімічної технології переробки нафти та газу – професор – 1;
 • хімічної технології переробки пластмас – професор – 1, доцент – 1;
 • цивільної безпеки – доцент – 2.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі (за встановленою формою);
 • копії паспорта, дипломів про повну вищу освіту з додатками, наукові ступені, атестатів про вчені звання, трудової книжки, засвідчені відповідно до встановлених вимог (для осіб, які претендують на роботу в Університеті вперше);
 • звіт про результати роботи ( за встановленою формою);
 • список наукових та навчально-методичних праць за останні 5 років (за останні 3роки – для претендентів на посаду старшого викладача, викладача, асистента). Публікації в журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, зазначають на початку списку, також додають копії перших сторінок публікацій у журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science;
 • планові індивідуальні показники результативності науково-педагогічного працівника у трьох примірниках ( за встановленою формою);
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації упродовж останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, посвідчення, довідки, свідоцтва та інші, передбачені законодавством України);
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографія (для осіб, які претендують на роботу в Університеті вперше);
 • дві фотокартки розміром 4×6 см.

Участь у конкурсі на заміщення посад науково-педагогічних працівників кафедр можуть брати особи, які відповідають вимогам «Положення про конкурсний відбір претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Національному університеті «Львівська політехніка».

Термін подання документів на конкурс – місяць від дня опублікування оголошення.

Документи на участь у конкурсі прохання надсилати на ім’я ректора Національного університету «Львівська політехніка» за адресою:

79013, м. Львів-13, вул. С. Бандери, 12, кім. 303, конт. тел.: 258-24-82.

Житлом університет не забезпечує.