Команда проєкту Еразмус+ КА AFID презентувала керівництву Університету основні цілі та поточні результати

Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва
Фото з презентації

5 липня 2023 року проєктна команда презентувала керівництву Національного університету «Львівська політехніка» основні цілі та поточні результати проєкту Еразмус+ КА «Забезпечення академічної свободи та інклюзії шляхом цифровізації» (AFID, № 101081850 – AFID – ERASMUS-EDU-2022-CBHE).

До відома ректора Університету професора Юрія Бобала, проректорки з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків професора Наталії Чухрай та директора Інституту економіки і менеджменту професора Олега Кузьміна було подано інформацію про стратегію та концепцію створення мультиінституційного інклюзивного віртуального кампусу (MIIVC), в межах якого користувачам із різноманітними здібностями та потребами пропонуватимуть онлайн-курси, націлені на розвиток компетенцій у сфері підприємництва.

Створення такого кампусу передбачає співпрацю досвідчених партнерів зі Швеції, Португалії та Іспанії з українськими колегами з Державного торговельно-економічного університету, Національного університету «Львівська політехніка», Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» та громадської організації «Громадська синергія», які створять MIIVC, розроблять міжуніверситетські угоди та внутрішню політику організації, надання й забезпечення якості цифрової освіти через MIIVC, запровадять інклюзивні онлайн-курси та пілотне інклюзивне цифрове навчання у сфері підприємництва.

Важливо відзначити, що реалізація зазначеного проєкту також дасть змогу підтримувати й розвивати цифрове інноваційне освітнє середовище у довгостроковій перспективі, здійснювати віртуальну мобільність студентів та викладачів і обмінюватись кращими освітніми практиками як між українськими закладами вищої освіти, так й з європейськими партнерами.

Презентацію проєкту AFID керівництву Університету здійснено з використанням обладнання, придбаного за кошти проєкту. Закуплене обладнання сприятиме досягненню поставлених цілей проєкту.

Виконавцями проєкту є д.е.н., професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Ігор Олексів, д.е.н., професор, директор Інституту економіки і менеджменту Олег Кузьмін і працівники кафедри ММП д.е.н., доцент Вікторія Харчук і д.е.н., професор Роман Шуляр.