Коли найкращий порадник – природа: книжкова новинка ІАРД і кафедри дизайну та основ архітектури

Видавництво Львівської політехніки
Фрагмент обкладинки книжки

У навчальному посібнику викладено загальні положення, теоретичні і методологічні основи біодизайну просторово-предметного середовища. Подано витоки і напрямки освоєння природних форм та структур живих організмів, біоморфологічних, біомеханічних, біотектонічних, колористичних і органолептичних закономірностей природних форм, висвітлено особливості формотворення і формування предметного та середовищного біодизайну.

Для студентів, які навчаються за напрямами підготовки «Дизайн» і «Архітектура», дизайнерів, архітекторів, художників, а також усіх, хто цікавиться проблемами дизайну середовища.

Книжка на сайті Видавництва Львівської політехніки