Хроніки Львівської політехніки: 205 років від часу заснування Реальної школи

Роман Кузьмин, кафедра історії, музеєзнавства та культурної спадщини
Фасад головного корпусу Львівської політехніки

7 березня 2021 року виповнюється 205 років з нагоди підписання австрійським імператором Францом I доповіді Навчальної Надвірної комісії щодо заснування цісарсько-королівської Реальної школи у Львові. Нагальність появи такого навчального закладу була викликана необхідністю заохочення розвитку ремесел і технічного прогресу в коронному краї «Галичини та Лодомерії», столицею якого був Львів.

З огляду на ювілей публікуємо фрагмент доповіді, яка була схвалена імператором, і стала точкою відліку зародження сучасного Національного університету «Львівська політехніка».
 

Ваша Величносте!

Найпокірнішу доповідь вірнопідданої Навчальної Надвірної комісії від 4 вересня 1810 р. щодо заснування Реальної школи у Львові [імператор] зізволив задовільнити. Від 11 січня 1811 р. Губернаторству [королівства Галичини і Лодомерії] доручено, після отримання планів віденської Реальної школи, щодо пересилання яких до Львова керівництво дало вказівку, обдумані рішення прийняти, як краще до місцевих умов пристосувати і як фонд для цього навчального закладу заснувати.

[…]

Всенайпокірніший референт перш за все мусить просити про милостиву терпеливість за спізнення цієї доповіді, яку він [зробив] через об’ємні, часті та важливі доповнення Центральної Організаційної Надвірної комісії, і яку йому зізволять пробачити. Користь, як і необхідність, відкрити таку Реальну школу у Львові жодної подальшої дискусії не потребує.

[…]

Про окремих осіб, які хочуть отримати місце праці, необхідно зауважити наступне. Щодо професорів ліцею немає жодного сумніву в їхніх ділових якостях. Це ж стосується також префекта Шліка, гімназійного професора Дудзіловіча, вчителів нормальної школи Кузика, Кімштеттера і Крамера, але Бюссе і Лахат свої уміння ще мусять підтвердити.
 […]

Щодо уроків польської мови їхнє відхилення вважаємо не бажаним, щоб пропонувати, оскільки в тих краях вона в обігу є дуже важливою. Про це було відповідне розпорядження і, на випадок згоди, випросилось асигнування платні в 400 гульденів. Що стосується директора планується місце з платнею в 1200 гульденів, висока згода на що випрошена. Необхідно зазначити, що клопотання про компетентності необхідно вислухати від директора [віденського] Політехнічного інституту Прехтля, і таким чином пропозицію всенайпокірніше представити.

[…]

Після згоди Кредитної Надвірної комісії, Ваш Маєстат теж одобрити зізволив, як фонд для покриття витрат коштів на перевезення інвентаря зазначеного закладу, щоб ці кошти склали лишень маленьку частину поступаючого податку на зарплату. Якщо Ваш Маєстат ці глибокоповажні пропозиції зізволить задовольнити, то відкриття цієї Реальної школи відповідно зможемо побачити з 1 листопада цього року.

Відень, 5 січня 1816 Алоїз Уґарте [підпис]
 

[Резолюція]

[Пропозиції] Навчальної Надвірної комісії у
всіх [пунктах] отримують мою згоду.
 

Франц I [підпис]

Мілан, 7 березня 1816.

Franz I (1792–1835) – emperor of the Austrian Empire

Alois Count Ugarte (1749–1817) – Chancellor and Chairman of the Court Educational Commission