Катедра української мови успішно співпрацює з Асоціацією українських вчителів та освітян у Сполученому Королівстві

Катедра української мови Львівської політехніки
Фото зі стажування

Багаторічна працівниця катедри української мови Національного університету «Львівська політехніка», старший викладач Мирослава Гнатюк від 1 квітня до 25 червня 2022 року пройшла освітньо-наукове стажування на тему «Особливості навчально-наукової роботи в Асоціації українських вчителів та освітян у Сполученому Королівстві». Місце проведення стажування – Асоціація українських вчителів та освітян у Сполученому Королівстві (підрозділ Союзу Українців Британії) на базі Суботньої української школи Пречистої Діви Марії (м. Лондон, Великобританія).

Науковим керівником міжнародного стажування була директор школи Інна Григорович, NPQSL, яка, попри воєнний час в Україні, послідовно продовжувала співпрацю між нашими навчальними закладами: фахово ділилася досвідом щодо особливостей методики навчання рідної мови для українських емігрантів, допомагала інтегруватися в англомовне викладацьке середовище, створювала комфортні умови для репрезентування попередньо запланованого курсу лекцій з культури фахового мовлення для освітян. Цінним був також досвід із практики опрацювання академічних та навчальних видань.

Учасниця стажування взяла також участь у чотирьох науково-методичних круглих столах на тему «Шляхи ефективного викладання материнської мови в умовах англійсько-українського білінгвізму». Основний акцент зустрічей було зосереджено на необхідності створення різних навчальних програм та виробленні окремішньої методики подання матеріалу для учнів-емігрантів і тих українських школярів та старшокласників, що вимушено оселяються в Британії в часі теперішньої війни.

Тут за умови перебування у двомовному середовищі виникло т. зв. перемикання кодів (мовець свідомо може переходити з української та розмовляти англійською, і навпаки). На жаль, спостережено й проблему англійсько-українського суржикування, що нестримно охоплює мовлення значної кількости осіб. Тому, за словами п. Інни Григорович, «освітяни тут (у Британії) мають нагальне завдання – зуміти в умовах еміграції навчити любити все українське, нормативну солов’їну мову зокрема, популяризувати українську історію, матеріальну й духовну культуру українців, зуміти креативити у викладанні, аби не залишити байдужою жодну молоду людину, яка лише починає формувати проукраїнський світогляд».

Викладач катедри української мови висловлює подяку керівництву Асоціації освітян Британії та Львівської політехніки за можливість очного міжнародного освітньо-наукового стажування, що слугує важливим елементом набуття досвіду в удосконаленні власної фахової роботи, сприяє налагодженню академічної мобільності та розвиткові науково-освітніх перспектив.