Кафедра міжнародної інформації: у підготовці аналітиків-міжнародників важливу роль відіграють викладачі-практики

Кафедра міжнародної інформації Львівської політехніки
Заставка до матеріалу

Наступного року виповниться 20 літ першому набору у Львівській політехніці студентів за напрямом «Міжнародні відносини».

З 2016 року випускова кафедра міжнародної інформації Інституту прикладної математики та фундаментальних наук здійснює підготовку здобувачів вищої освіти на освітніми програмами «Міжнародна інформація» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Зокрема, з 2020 року у відповідну бакалаврську програму внесено суттєві зміни, покликані поглибити практичне спрямування майбутніх фахівців з міжнародної інформації.

При цьому вагому роль у досягненні поставлених цілей відіграють особистості викладачів, їхнє професійне спрямування як практиків – експертів, консультантів, аналітиків. Так, розвиваючи власну експертність, завідувач кафедри МІ професор Василь Гулай підготував аналітичний матеріал для інформаційного сайту української діаспори «Стожари» на актуальну міжнародну тематику: «Європарламент визнав російську федерацію державою – спонсором тероризму: хто проти?».

Ознайомитися з аналітикою можна на сайті української діаспори «Стожари».