Кафедра інтелектуальної мехатроніки та роботики ІКТА розвиває плідну співпрацю з німецьким інвестором

Кафедра інтелектуальної мехатроніки та роботики
Фото із заходу на кафедрі ІМР

Незважаючи на вибрики ковідної епідемії та воєнні загрози від агресивного сусіда, життя триває в усіх його проявах: народжуються діти, працюють усі служби, не затихає навіть розбурханий розважальний сектор економіки країни.

У Національному університеті «Львівська політехніка на базі кафедри інтелектуальної мехатроніки та роботики Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології впродовж тижня (з 24 до 28 січня 2022 року) в очній формі було проведено заняття з факультативного курсу «Роботи АВВ» із залученням гостьового лектора з фірми Раушерт (Rauschert Heinersdorf-Pressig Gmb, Pressig, Німеччина) п. Давида Льофлера.

Цей курс (тривалістю 30 годин) лектор провів на добровільних засадах за фінансової підтримки фірми Раушерт (президент фірми – д-р Ріхард Мецлєр, головний технолог – МВА Міхаель Міллєр) у рамках програми «Гостьовий лектор» Львівської політехніки. До участи у факультативному курсі було залучено аспірантів і викладачів кафедри інтелектуальної мехатроніки та роботики ІКТА. Виклад (за активної участи слухачів) супроводжувався практичними вправами з використанням промислового робота АВВ, попередньо отриманого від фірми. Слухачі засвоїли теми щодо ефективного застосування індустріального робота в навчальному процесі та під час виконання науково-дослідної роботи, а саме:

  1. Основи безпечної роботи з роботом IRB1200
  2. Основи роботи з програмним середовищем RobotStudio
  3. Системи координат інструмента і об’єкта при роботі з роботом IRB1200
  4. Основи програмування мовою RAPID
  5. Методи підвищення продуктивності базових маніпуляційних операцій при використанні робота IRB1200
  6. Аналіз стану робота IRB1200 в разі зміни його вхідних і вихідних сигналів

Слід відзначити особливу активність доцентів Романа Вельгана, Сергія Ключковського, Ростислава Дейнеки, професорів Тараса Бойка та Мирослава Тихана, магістра Максима Семенченка за документального супроводу з боку Центру міжнародної освіти Львівської політехніки (професор Наталія Гоц) та сприяння проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків професора Наталії Чухрай.

Отримані знання з новітніх розробок робототехніки фірми АВВ і практичні навики роботи з роботом IRB1200 цієї фірми послужать подальшому вдосконаленню навчальної та наукової роботи кафедри інтелектуальної мехатроніки та роботики ІКТА, зміцненню лабораторної бази кафедри, підсиленню теоретичної бази відповідних предметів ефективним апаратно-програмним забезпеченням, а також подальшому розвитку співпраці Національного університету «Львівська політехніка» з фірмою Раушерт.

Фото із заходу на кафедрі ІМР Фото із заходу на кафедрі ІМР