Гостьовий лектор Тиніс Теппанд прочитав серію лекцій для політехніків у рамках виконання проєкту ЕЕ4CES

Кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності
Фото з лекції

Тиніс Теппанд (Tõnis Teppand), викладач кафедри сільського та водного господарства Естонського університету наук про життя (Тарту, Естонія), взяв участь у програмі «Гостьовий лектор» Національного університету «Львівська політехніка».

Метою участі Тиніса Теппанда у програмі було читання відкритих лекцій на тему «Вертикальне та горизонтальне садівництво з використанням торф’яних композитів і композитних дерев’яних конструкцій як один із способів пом’якшення зміни клімату» тривалістю 15 академічних годин у рамках реалізації проєкту Еразмус+ напряму Жан Моне модуль «Концепція екосистемних послуг: Європейський досвід» (ЕЕ4CES).

Слухачами лекцій були студенти спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища», спеціалізацій «Природоохоронні інформаційні системи» і «Технології захисту навколишнього середовища», а також здобувачі вищої освіти за спеціальністю 275 «Транспортні технології».

Фото з лекції Фото з лекції Фото з лекції Фото з лекції Фото з лекції Фото з лекції