Експертні висновки акредитаційної експертизи спеціальності 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології за ОКР магістр

Кафедра гідравліки і сантехніки
Герб Львівської політехніки

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2018р. №: 1091-л «Про проведення акредитаційної експертизи» Інститут будівництва та інженерії довкілля Львівської політехніки успішно пройшов експертне оцінювання щодо акредитації підготовки фахівців ОПП «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» зі спеціальності 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Експертні висновки про проведення первинної акредитаційної експертизи у доданому файлі.

Приєднані файли