Докладно і доступно – про підприємництво: книжкова новинка ІНЕМ і кафедри маркетингу і логістики

Видавництво Львівської політехніки
Фрагмент обкладинки книжки

У підручнику – новому виданні популярної серії «Світ маркетингу і логістики» – викладено питання, пов’язані з економічними засадами функціонування підприємства в системі ринкових відносин, його виробничою діяльністю та ресурсним забезпеченням, сутністю та роллю економічних результатів фінансово-господарської діяльності підприємства, особливостями інтегрального оцінювання його стану, розвитку та досягнення економічної безпеки. Висвітлено методичні підходи до обґрунтування обсягів виробництва та реалізації продукції підприємства, його виробничої потужності, потреб у реальних ресурсах, що необхідні підприємству для ведення усіх видів діяльності, товарної та цінової політики, планування напрямів розвитку та реструктуризації. Теоретичний матеріал супроводжується контрольними запитаннями, тестовими і практичними завданнями з практичної діяльності вітчизняних та зарубіжних підприємств.

Для студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти, які навчаються за галузями знань «Управління та адміністрування», «Соціальні та поведінкові науки», а також слухачів інститутів підвищення кваліфікації, підприємців та працівників економічних служб підприємств.

Книжка на сайті Видавництва Львівської політехніки