Для зацікавлених у розвитку системи освіти України: книжкова новинка ІППО і кафедри педагогіки та інноваційної освіти

Видавництво Львівської політехніки
Фрагмент обкладинки монографії

У монографії окреслено теоретико-методологічні засади дистанційного навчання у професійному розвитку вчителів закладів загальної середньої освіти. Розкрито особливості організації дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти та професійному розвитку вчителів, проаналізовано досвід використання дистанційного навчання у професійному розвитку педагогів закладів освіти за кордоном та в Україні, зокрема під час пандемії COVID-19, висвітлено генезис нормативно-правової бази впровадження дистанційного навчання у системі освіти України, визначено зв’язок стану цифровізації закладу освіти та рівня готовності педагога до використання дистанційних технологій навчання. За результатами проведеного дослідження створено та обґрунтовано авторську систему визначення рівня готовності вчителя до використання дистанційного навчання у професійній діяльності та авторську модель розвитку готовності вчителя закладу загальної середньої освіти до використання дистанційного навчання у професійному розвитку та професійній діяльності.

Книжка на сайті Видавництва Львівської політехніки