Для майбутніх філологів: книжкова новинка ІКНІ і кафедри прикладної лінгвістики

Видавництво Львівської політехніки
Фрагмент обкладинки книжки

Навчальний посібник, який підготували кандидати філологічних наук, доценти Соломія Альбота і Марта Карп, містить теоретичний та практичний матеріал із дисципліни «Стилістика сучасної англійської мови». Змістом посібника передбачено: ознайомити студентів з тематичним планом лекційних занять; подати короткий зміст теоретичного матеріалу лекцій; надати проміжні питання / завдання для засвоєння кожного пункту плану та питання для самоконтролю; список питань для підготовки до семінарів; рекомендувати список основної літератури до курсу, який має на меті допомогти студентам зрозуміти та засвоїти теоретичний матеріал. Тестові та індивідуальні завдання сприяють засвоєнню матеріалу впродовж аудиторної та самостійної роботи над теоретико-практичним курсом.

Для студентів спеціальності 035 – «Філологія», а також для всіх, хто навчається самостійно чи прагне підвищити кваліфікацію у лінгвістичних студіях.

Книжка на сайті Видавництва Львівської політехніки