Дбати про повноцінний розвиток особистості: книжкова новинка ІППО і кафедри теоретичної та практичної психології

Видавництво Львівської політехніки
Фрагмент обкладинки книжки

У навчальному посібнику розглянуто головні аспекти педагогічної психології. Розкрито етапи становлення педагогічної психології, головні теоретичні положення, основи навчання, виховання та психологічні особливості педагогічної діяльності та особистості вчителя, специфіку психологічного дослідження у закладах освіти. Містить практичні завдання, запитання для самоконтролю і тестові контрольні завдання.

Для студентів закладів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» галузі знань 0805 «Соціальні та поведінкові науки».

Книжка на сайті Видавництва Львівської політехніки