Асистент кафедри фотоніки Василь Варищук захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата технічних наук

Кафедра фотоніки Львівської політехніки
Захист дисертації В.І. Варищука

24 вересня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.04 Національного університету «Львівська політехніка» відбувся успішний захист дисертації асистента кафедри фотоніки Василя Варищука та тему «Інтерферометр на полімерному оптичному волокні як перетворювач для вимірювання механічних величин», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.01 «Прилади та методи вимірювання механічних величин».

Захист відбувався онлайн з використанням платформи Zoom. Науковий керівник – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри фотоніки Ярослав Бобицький.

Колектив кафедри вітає Василя Варищука та його наукового керівника з успішним захистом дисертації і бажає їм натхнення на нові наукові звершення!

Захист дисертації В.І. Варищука Захист дисертації В.І. Варищука Захист дисертації В.І. Варищука Захист дисертації В.І. Варищука