Апробовано за більш ніж десять років навчання: спільна книжкова новинка ІТРЕ (кафедра ЕЗІКТ) та ІМФН (кафедра ОМП)

Видавництво Львівської політехніки
Фрагмент обкладинки книжки

У третьому, доповненому виданні навчального посібника розглянуто основи практичної роботи в середовищі системи комп’ютерної математики МАТLАВ. Наведені приклади застосування системи в інженерних розрахунках з використанням математичних моделей, що описують процеси в механічних системах, в електричних колах, теплопередачу, поширення та дифракцію хвиль. Посібник містить приклади програмування на мові МАТLАВ, символьних обчислень та перетворень, розв’язування диференціальних рівнянь в розширенні пакета SIMULINK.

Для студентів ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації, які навчаються на базових напрямах «Прикладна фізика та наноматеріали», «Авіоніка», «Біомедична інженерія», «Телекомунікації та радіотехніка», «Електроніка», «Мікро- та наносистемна техніка», «Інформаційні системи та технології». Посібник може бути корисним для студентів, які вивчають розділи вищої математики.

Книжка на сайті Видавництва Львівської політехніки