Виконані роботи

Перелік виконаних робіт:

 1. Розроблення основ лазерних технологій періодичних структур як елементів оптоелектронних приладів.
 2. Розроблення методів формування дво- і тривимірних періодичних структур, в тому числі фотонних кристалів, та аналіз їх оптичних властивостей.
 3. Моделювання пристроїв оптоелектроніки та радіотехніки з періодичними структурами та прогнозування їх характеристик.
 4. Архітектоніка і дослідження властивостей періодичних структур для потреб сучасної фотоніки.
 5. Дослідження матеріалів, елементів та розроблення пристроїв для оптичних інфокомунікаційних систем.
 6. Моделювання фізико-механічних процесів у неоднорідному середовищі та експериментальні дослідження впливу на них зовнішніх електромагнітних полів.
 7. Дослідження режимів лазерної обробки твердих тканин зуба.
 8. Застосування лазерних методів та нанотехнологій в ендодонтії.
 9. Формування елементів електронних мікросхем шляхом нанесення наночастинок металів струменевою технологією.
 10. Розроблення спектрального мульти/демультиплексора на вгнутій дифракційній ґратці для систем передачі даних з полімерними оптичними волокнами.
 11. Дослідження та застосування резонансу плазмонів і хвилеводних мод в наноструктурах.
 12. Створення методик вимірювання характеристик матеріалів та елементів фототепловими методами. Дослідження характеристик оптичних, конструкційних та біоматеріалів.
 13. Діагностика напруженого і дефектного стану поведінки матеріалів та елементів конструкцій за складних впливів.
 14. Розроблення і створення сенсорних елементів на базі дифракційних нанокомпозитних ґраток.
 15. Обґрунтування та експериментальне розроблення методу нанолазерної терапії гіперчутливості дентину.
 16. Розроблення методологічних засад технічного діагностування матеріалів та елементів конструкцій з допомогою волоконно-оптичних інтерферометрів.
 17. Дослідження архітектоніки мікро- та наноструктур в умовах оптичної дифракції та плазмонного резонансу для потреб сучасної фотоніки.
 18. Розроблення портативної системи відеонагляду і спостереження за віддаленими об’єктами.
 19. Розроблення автоматичного пасивного сканівного теплосповіщувача.
Оновлено 2 роки 8 місяців тому