Виконані роботи

Перелік виконаних робіт:

  1. Розроблення інформаційної системи «РОЗКЛАД», що призначена для автоматизованого укладання розкладів навчальних занять та екзаменаційних контролів у закладах вищої освіти. Ця система забезпечує зручний інтерфейс користувача та наочне візуальне подання розкладу, автоматичний режим відстеження різних конфліктних ситуацій, таких, як накладання занять за аудиторіями та викладачами, дає змогу подавати розклад занять у різних перерізах (для навчальних груп, викладачів та кафедр), а також розсилати сформований розклад електронною поштою. Містить підсистеми формування звітності та аналізу завантаженості аудиторного фонду і подання розкладу в мережі Інтернет.
  2. Розроблення пакету прикладних програм «Кластеризація», що призначений для дослідження декомпозиції образів, згортання ключів образів, індексування та пошуку візуальних образів за ключами. Пакет містить також бібліотеки класів, які реалізують авторські алгоритми, функції та процедури, що дає змогу використовувати розроблені бібліотеки для створення удосконалених програмних комплексів.
  3. Крім локальної версії цей пакет можна використовувати як програмний сервіс на сервері. Оскільки пакет містить ядро, де локалізовано всі програмні реалізації алгоритмів, функцій та процедур, а підсистеми кластеризації образів та ключів образів призначені лише для інтерактивної взаємодії з користувачем, є можливість реалізувати веб-інтерфейс для опрацювання даних через глобальну мережу Інтернет.
  4. Розроблення алгоритмів і програмних засобів для автоматизації мікроконтролерних вбудованих систем реального часу. Розроблені засоби враховують зміну в часі технічних характеристик апаратних складових, а отже, беруть до уваги вплив апаратного забезпечення на час відгуку критично важливих функцій. Розроблене ПЗ дає змогу автоматизовано складати план тестування вбудованої системи і визначати доцільну періодичність технічного обслуговування на основі синтаксичного аналізу мікроконтролерного коду та технічної документації електронних компонентів.
  5. Розроблення комплексної інформаційно-аналітичної системи «ScienceLP», що призначена для автоматизації функцій з організування та управління науково-дослідною роботою і яка є однією зі складових частин автоматизованої системи управління якістю. До основних функціональних можливостей системи належать: робота з інформаційними довідниками, внесення інформації, проведення пошуку та сортування за заданими параметрами, формування різноманітних звітів та збирання статистичної інформації.
Оновлено 3 роки 9 місяців тому