Виконані роботи

Перелік виконаних робіт:

  • Підготовка і подання на конкурсний відбір НДР “Розвиток теорії побудови і практика використання генераторів псевдовипадкових числових і бітових послідовностей в системах захисту інформації”.
  • Підготовка і подання на конкурсний відбір за міжнародною програмою CRDFGLOBAL НДР «The development, usage, and evaluation of pseudo-random sequence generators to solve cybersecurity issues».
  • НДР 0118U007356 «Розроблення та дослідження криптостійких генераторів псевдовипадкових послідовностей і генераторів пуассонівських імпульсних потоків» (БІТ-7).
  • НДР 0120U103215 «Розроблення та покращення ефективності алгоритмів обчислення елементарних функцій для задач захисту інформації» (БІТ-9).
Оновлено 1 рік 6 місяців тому