Виконані роботи

Перелік виконаних робіт

1. Розроблення інтелектуальних компонент інтегрованих автоматизованих систем управління.
​Можливості:

 • Попередня обробка даних;
 • Експорт даних в сховищах;
 • Доступ до даних на всіх ієрархічних рівнях системи;
 • Інтеграції зовнішніх компонентів в середовище універсальних SCADA.

2. Розроблення комплексу НВІС для синтезу штучних нейронних мереж реального часу.
​Можливості:

 • Обчислення сум парних добутків;
 • Обчислення передатної функції;
 • Реалізація модулів управління процесом навчання та функціонування нейронного елементу;
 • Створення нейронних елементів різного типу;
 • Реалізація на їхній основі різних видів штучних нейронних мереж.

3. Розроблення системи моделювання безпровідних сенсорних мереж моніторингу навколишнього середовища.
​Можливості:

 • Синтез та перевірка архітектурних рішень зі створення безпровідних сенсорних мереж моніторингу навколишнього середовища;
 • Забезпечення скорочення часу проектування мережі;
 • Вибір найкращого архітектурного рішення побудови мережі;
 • Оцінювання часових характеристик роботи мережі.

4. Розроблення нейромережевої технології усунення пропусків у даних.
​Можливості:

 • Опрацювання даних, що надходять від давачів у реальному часі;
 • Опрацювання інформації у базах даних;
 • Висока швидкість із встановленням лінійних або нелінійних залежностей між вхідними даними за одну ітерацію.
Оновлено 7 місяців 4 тижні тому