Виконані роботи

Перелік виконаних робіт

  1. Розроблення комплексу математичних і цифрових моделей елементів електричних мереж для дослідження внутрішніх перенапруг, що дає змогу зменшити перенапруги і обмежити струми замикання на землю в мережах 6—35кВ за допомогою оптимального розміщення обмежувачів перенапруг.
  2. Дослідження режимів роботи вітрової електростанції у складі електроенергетичної системи України.
  3. Розроблення методики оптимізації розподілу активної і реактивної потужностей між синхронними і асинхронізованими турбогенераторами з урахуванням роботи асинхронізованих генераторів в асинхронному режимі.
  4. Розроблення засобів і способів покращення керованості та якості електроенергетичних систем.
  5. Дослідження ферорезонансних та комутаційних процесів у електромережах, умов роботи електроустаткування, діагностування ізоляції електрообладнання.
  6. Розроблення методів покращення економічності та надійності електричних мереж з нелінійними навантаженнями в структурі електропостачальних компаній.
  7. Розроблення системи оперативного керування електричною частиною власних потреб енергоблоків ТЕС і АЕС.
  8. Розроблення інформаційно-аналітичного програмного комплексу, який містить модулі «Енергоефективна будівля», «Теплове навантаження» й «Гідравлічні режими».
  9. Розроблення новітнього напряму розвитку інтелектуальних автоматизованих систем проектування електропостачальних систем загального призначення.
Оновлено 2 роки 8 місяців тому