Науково-дослідна лабораторія управління організаціями

докт. екон. наук, професор Карий Олег Ігорович
E-mail
mo.dept@lpnu.ua
Номер(и) телефону
+38 (032) 258-21-75;
+38 (032) 258-26-61

Напрями науково-дослідних робіт:

  • моніторинг і регулювання розвитку організацій в умовах динамічних змін;
  • трансформація системи управління діяльністю організації в умовах Індустрії 4.0;
  • оцінювання та підвищення ефективності інноваційних процесів;
  • методика розрахунку тарифів на послуги організації;
  • оцінювання вартості та готовності технологій до трансферу з університетів до бізнес-середовища;
  • стратегічне планування розвитку територіальних громад;
  • розроблення інвестиційного паспорта громади;
  • діагностування соціально-економічного стану територіальної громади;
  • обґрунтування вартості науково-технічної продукції організації;
  • діагностування економічно привабливих напрямів диверсифікації діяльності організації.