Виконані роботи

Перелік виконаних робіт

  1. Розроблення програмного комплексу SubNet, у якому ефективно застосовано діакоптичні підходи до розрахунку динамічних режимів складних електричних кіл, що дає змогу використати можливості локальної мережі для розподілу обчислювальних процедур на окремих комп’ютерах, а саме, для розрахунку відповідних підсхем та обміну інформації про їх стан. У програмному комплексі передбачено:
    • зміну способу розбиття складної схеми на підсхеми;
    • адаптацію числових методів розрахунку конкретних підсхем;
    • автоматичний вибір кроку інтегрування підсхем і кроку їх узгодження;
    • вибір різних способів узгодження розв’язків підсхем.
  2. Розроблення програмного комплексу для побудови динамічних макромоделей об’єктів у вигляді дискретних рівнянь стану. Призначення комплексу — створення макромоделі у вигляді нелінійного дискретного рівняння стану з n вхідними та m вихідними сигналами. Програма містить робоче поле і меню з командами роботи з вхідними сигналами та моделлю вибору форми відображення на екрані робочих вікон програми, методу оптимізації та їх параметрів, а також команди вибору форми та порядку макромоделі і запису результатів моделювання у вигляді текстових файлів.
Оновлено 2 роки 8 місяців тому