Науково-дослідна лабораторія техніки безпеки, розробки методів охорони праці та радіологічного моніторингу

д-р техн. наук, проф. Нагурський Олег Антонович
E-mail
o_nagurskyy@ukr.net
Номер(и) телефону
+38 (032) 258-27-17

Напрями науково-дослідних робіт:

  • Перероблення та утилізація відходів, ресурсо- та енергозбереження, фізико-математичне моделювання, контроль та захист довкілля від забруднень;
  • Розроблення технологій перероблення відвалів хвостосховищ підприємств регіону для забезпечення сталого розвитку депресивних районів;
  • Удосконалення організаційних, технічних та санітарно-гігієнічних заходів для зниження виробничого травматизму на підприємствах та системи навчання посадових осіб;
  • Зниження негативного впливу засобів хімізації сільськогосподарського виробництва;
  • Знешкодження полімерних відходів у технологіях створення безпечних засобів стимулювання та захисту рослин;
  • Радіологічний моніторинг об’єктів довкілля (води, харчових продуктів, будівельних матеріалів) та радіометричний контроль вмісту радону-222 в повітрі житлових і виробничих приміщень;
  • Використання нанотехнологій у процесах гасіння полум’я;
  • Дослідження засобів вимірювання і контролювання параметрів виробничих процесів і навколишнього середовища.