Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Науково-дослідна лабораторія техніки безпеки, розробки методів охорони праці та радіологічного моніторингу

д-р техн. наук, проф. Нагурський Олег Антонович
Номер(и) телефону: 
+38 (032) 258-27-17
E-mail: 
o_nagurskyy [at] ukr.net

Напрями науково-дослідних робіт:

  • перероблення та утилізація відходів, ресурсо- та енергозбереження, фізико-математичне моделювання, контроль та захист довкілля від забруднень;
  • розроблення технологій перероблення відвалів хвостосховищ підприємств регіону для забезпечення сталого розвитку депресивних районів;
  • удосконалення організаційних, технічних та санітарно-гігієнічних заходів для зниження виробничого травматизму на підприємствах та системи навчання посадових осіб;
  • зниження негативного впливу засобів хімізації сільськогосподарського виробництва;
  • знешкодження полімерних відходів у технологіях створення безпечних засобів стимулювання та захисту рослин;
  • радіологічний моніторинг об'єктів довкілля (води, харчових продуктів, будівельних матеріалів) та радіометричний контроль вмісту радону-222 в повітрі житлових і виробничих приміщень;
  • використання нанотехнологій у процесах гасіння полум’я;
  • дослідження засобів вимірювання і контролювання параметрів виробничих процесів і навколишнього середовища.