Науково-дослідна лабораторія «Формування фінансових потоків підприємств в умовах інноваційних трансформацій»

д-р екон. наук, професор Бондарчук М. К.
E-mail
fin.dept@lpnu.ua
mariia.k.bondarchuk@lpnu.ua
Номер(и) телефону
+38 (032) 258-21-93

При кафедрі функціонує науково-дослідна лабораторія НДЛ-100 (науковий керівник лабораторії – д.е.н. проф., М. К. Бондарчук), на базі якої упродовж останніх років розробляється держбюджетна тематика.

Місія НДЛ-100 кафедри фінансів полягає у проведенні наукових досліджень через виконання держбюджетних, госпдоговірних, кафедральних тем і слугувати підготовці висококваліфікованих фахівців (бакалаврів, магістрів, докторів філософії, докторів наук) в галузі фінансів, які підготовлені працювати за різними напрямами фінансової діяльності в умовах європейської інтеграції.

Візія НДЛ-100 кафедри фінансів полягає у баченні інноваційних змін на фінансових ринках і реагуванні на них в процесі проведенні наукових досліджень через виконання держбюджетних, госпдоговірних, кафедральних тем відповідно до запитів потенційних споживачів, якими є державні і корпоративні фінансові та фінансово-кредитні інституції, суб’єкти підприємницької діяльності.

Напрями науково-дослідних робіт:

  • проблеми управління процесами капіталізації в умовах інноваційного розвитку підприємств (ФІН-4; № держреєстрації 0112U000799 – завершена НДР у 2016 р.);
  • формування процесів забезпечення економічної захищеності в системі антикризового управління (ФІН-5; № держреєстрації 0112U000800 – завершена НДР у 2016 р.);
  • механізми управління корпоративними фінансовими потоками в умовах глобалізації ринків (ФІН-6; № держреєстрації 0112U000801 – завершена НДР у 2016 р.);
  • проблеми фінансово-кредитного забезпечення сталого розвитку економіки в процесі науково-технічної підготовки виробництва (ФІН-8; № держреєстрації 0117U004018, терміни виконання: 2017-2021 рр.);
  • розвиток боргового фінансування економіки України» (ФІН-9; № держреєстрації 0117U004121, терміни виконання: 2017-2019 рр.);
  • фінансові потоки в транскордонній академічній мобільності (ФІН-10; № держреєстрації 0119U102396, терміни виконання: 2019-2023 рр.);
  • діджиталізація публічних фінансів: науково-теоретичні концепти та практичний дискурс (ФІН-11; № держреєстрації 0121U110161, терміни виконання: 2021-2025 рр.)