Науково-дослідна лабораторія фінансів

д-р екон. наук, професор Алєксєєв Ігор Валентинович
E-mail
fin.dept@lpnu.ua
Номер(и) телефону
+38 (032) 258-21-93

Напрями науково-дослідних робіт:

формування фінансових потоків підприємств в умовах інноваційних трансформацій.

Місія НДЛ-100 кафедри фінансів

полягає у проведенні наукових досліджень через виконання держбюджетних, госпдоговірних, кафедральних тем і слугувати підготовці висококваліфікованих фахівців (бакалаврів, магістрів, докторів філософії, докторів наук) в галузі фінансів, які підготовлені працювати за різними напрямами фінансової діяльності в умовах європейської інтеграції.

Візія НДЛ-100 кафедри фінансів

полягає у баченні інноваційних змін на фінансових ринках і реагуванні на них в процесі проведенні наукових досліджень через виконання держбюджетних, госпдоговірних, кафедральних тем відповідно до запитів потенційних споживачів, якими є державні і корпоративні фінансові та фінансово-кредитні інституції, суб’єкти підприємницької діяльності.