Навчання з питань радіаційної безпеки для керівного складу підприємств, які проводять діяльність з джерелами іонізуючого випромінювання

Розробник: Шепітчак Володимир Богданович

Напрям: радіаційна безпека

Мета: вивчення слухачами, які забезпечують радіаційну безпеку, суб’єктів діяльності з виробництва, використання джерел іонізуючого випромінювання, вимог законодавства, норм, правил, стандартів з радіаційної безпеки, освоєння практичних аспектів дотримання вимог радіаційної безпеки та забезпечення радіаційного захисту під час роботи персоналом із джерелами іонізуючого випромінювання.

Короткий опис курсу та його структура:

Група слухачів: 10 осіб

Загальний обсяг: 50 год.

Зокрема: аудиторні заняття - 50 год.; практичні заняття - 8 год., семінарські заняття - 2.5 год, самостійна робота – 2 год., контроль знань – 4 год.

Форма проведення: денна / вечірня.

Період та тривалість навчання: 3 місяці.

Форма контролю: іспит.

Перелік компетентностей, які вдосконалюватимуться/ набуватимуться:

  • загальні питання щодо дії іонізуючого випромінювання на організм людини, взаємодії іонізуючого випромінювання з речовиною;
  • основи дозиметрії; забезпечення контролю якості при здійсненні окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії;
  • дотримання основних принципів радіаційного захисту і безпеки;
  • вивчення вимог законодавства, норм, правил, стандартів з радіаційної безпеки, основ державного регулювання радіаційної безпеки;
  • попередження радіаційних аварій та реагування на них; інші питання, що пов’язані із забезпеченням радіаційної безпеки;
  • навчання з урахуванням специфіки кожного окремого виду діяльності у сфері використання ядерної енергії та видів робіт з джерелами іонізуючого випромінювання.

 Категорія слухачів курсу: керівники підприємств, які проводять діяльність з джерелами іонізуючого випромінювання.

 Опис результатів навчальної діяльності: вміння застосовувати набуті навички у практиці.

Назва розподілу

Кількість академічних годин

разом

лекції

практичні заняття

семінарські заняття

самостійна робота

1

2

3

4

5

6

7

1.

Фізичні основи радіаційної безпеки.

6

5,5

 

0,5

 

2.

Практична діяльність з джерелами іонізуючого випромінювання.

8

7,5

 

0,5

 

3.

Організаційно – правове забезпечення радіаційної безпеки.

8

7,5

 

0,5

 

4.

Організація радіаційного захисту на підприємстві.

8

7,5

 

0,5

 

5.

Радіаційні аварії з джерелами іонізуючого випромінювання.

6

5,5

 

0,5

 

6.

Практичні заняття.

8

8

 

2

 

7.

Іспит

4

-

 

-

 

 

Разом:

50

41,5

 

4,5