Партнери кафедри матеріалознавства та інженерії матеріалів

Дослідження фазового складу покриттів, нанесених високоенергетичними джерелами енергії.

Визначення зносотривкості поверхневих шарів різними методами.

Порівняльні корозійно-механічні випробування синтезованих поверхневих шарів.

Удосконалення методів іонного азотування поверхневих шарів.

Розробка оптимальних режимів лазерного легування.

Вивчення будови наноструктурованих покриттів.

Дослідження дефектності будови поверхневих шарів методом анігіляції позитронів.

Вивчення топографії поверхні функціональних поверхневих шарів та дослідження адгезій них властивостей.

Дослідження рідкометалевої корозії функціональних поверхневих шарів спеціальних сплавів у теплоносіях атомної енергетики.

  • Фізико-механічних інститут НАН України (в рамках філії кафедри МІМ)

Проблеми матеріалознавства наноструктурованих магнітних матеріалів

Оновлено 1 рік 3 місяці тому