Наукова діяльність кафедри матеріалознавства та інженерії матеріалів

Науково-дослідна робота

Наукові дослідження кафедри зосереджені на керованому регулюванні мікроструктури, фазового та енергетичного стану зовнішніх та внутрішніх поверхонь поділу. Метою пошукових праць є конструювання фрагментів мікроструктури поверхні певного функціонального призначення. Результати досліджень та розробок, проведених науковим колективом кафедри використовуються у навчальному процесі. Тематика наукових досліджень кафедри визначається бюджетними програмами прикладних розробок, науковим напрямом кафедральною тематики, державними цільовими науково-технологічними програмами на 2015-2018 роки та зосереджується по наступних напрямках:

 • Ресурсозберігаючі технології створення функціонально градієнтних матеріалів та систем коп’ютерного конструювання їх структури із нановимірною геометрією.
 • Синтезування та дослідження градієнтних матеріалів із нановимірною геометрією.
 • Синтезування на різних конструкційних матеріалах діелектричних та резистивних шарів, що можуть бути використані при виробництві плоских плівкових нагрівних елементів нового покоління.
 • Оптимізація структури та магнітних властивостей монолітних та термо-пластичних постійних магнітів.
 • Моделювання та розробка високоефективних термоелектричних матеріалів з підвищеною ефективністю перетворення теплової енергії в електричну.
 • Інженерія границь зерен конструкційних та функціональних матеріалів.

У період з 2016-2019 рр. кафедра виконувала науково-дослідні роботи Міністерства освіти і науки України, які фінансуються з державного бюджету України — «Моделювання та синтезування нових багатокомпонентних функціональних матеріалів з прогнозованою структурою та властивостями» (№ 0116U004142).

Науково-педагогічні працівники кафедри разом із молодими науковцями та закордонними партнерами приймають участь в університетських, всеукраїнських та міжнародних конкурсах науково-технічних розробок, подають запити на отримання наукових грантів та стипендій в рамках міжнародних програм Horizon 2020, OeAD, конкурсів Державного Фонду Фундаментальних Досліджень (ДФФД), Верховної Ради України, Президента України, Львівської Облдержадміністрації, Національного університету «Львівська політехніка» та ін.

Підготовка наукових кадрів

Підготовка аспірантів та докторантів ведеться за спеціальностю 132 «Матеріалознавство».

У період 2007-2019 рік випускниками кафедри захищено кандидатські дисертаціі: Теплою Т. Л. (доцент), Лазько Г.В., Цигилик Н.В., Підковою В.С., Ковбасюком Т.М., Лемішкою І.А.

У період 2017-2023 років захищено докторські дисертації Ромака В.В., Тростянчин А.М.

Аспіранти кафедри:

 • Філімонов Олексій (аспірант 3-го року навчання)
 • Ваврух Валентина (аспірант 2-го року навчання).

Формування кадрового складу кафедри проводиться за рахунок залучення кращих випускників кафедри. До участі в науковій роботі, що проводиться кафедрою залучаються студенти молодших курсів. Вони беруть участь у дослідженнях по кафедральній та бюджетній тематиці та долучаються до участі у студентських олімпіадах і науково — технічних конференціях. Починаючи з 2012 року кафедра «Матеріалознавства та інженерії матеріалів» призначена МОН молодь спорту України базовою з проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з прикладного матеріалознавства. Впровадження результатів роботи в навчальний процес сприяє ознайомленню студентів та магістрів із новітніми технологіями, активізує їх самостійну роботу при підготовці до дипломного проектування та виконання кваліфікаційних магістерських робіт.

Освітньо-наукові міжнародні проекти та програми

щшж  дгдд  шжшж

 • З 2013 по 2017 рр. кафедра приймає участь у міжнародньому освітньому проекті Темпус (TEMPUS) «Модернізація навчальних планів дворівневої програми підготовки (МА, БА) з інженерного матеріалознавства на основі компетентного підходу та найкращого досвіду з впровадження положень Болонського процесу».
 • З 2016 по 2018 рр. кафедра приймає участь у міжнародній освітній програмі Erasmus+ KA1 «Освітньо-наукова мобільність для студентів та викладачів», в рамках якої кращі студенти навчаються протягом семестру у провідних європейських університетах Франції, Бельгії, Польщі, а викладачі отримують нагоду поділитися досвідом та почерпнути новітні методичні підходи до викладання освітніх дисциплін.
 • 3 2020 року кафедра працює над проектом KATAMARAN агенції NAWA. Результатом проекту буде підписання двостороннього договору з Краківською політехнікою щодо подвійних дипломів магістрів зі спеціальності Матеріалознавство (3D-технології)
Оновлено 1 місяць 3 тижні тому