Лабораторія сенсорної електроніки

Завідувач лабораторії: д-р техн. наук, проф. Дружинін Анатолій Олександрович
Адреса
вул. І. Котляревського, 1
E-mail
crystal@polynet.lviv.ua
Номер(и) телефону
+38 (032) 258-26-27

Напрями науково-дослідних робіт:

  • Виконання наукових досліджень та практичних розробок, пов’язаних зі створенням спеціалізованих сенсорів механічних, теплових величин, працездатних в складних умовах експлуатації (сильні магнітні поля, наднизькі температури);
  • Дослідження технологічних особливостей створення мікро- та наноструктур на основі кремнію та інших напівпровідникових матеріалів для приладів мікро- та наносистемної техніки.