Історія кафедри інформаційних систем та мереж

Кафедра «Інформаційні системи та мережі» утворена 1-го червня 1995 року наказом ректора «Львівської політехніки» після прийняття відповідної ухвали Вченою радою Університету. Колектив кафедри ІСМ на момент утворення складався з 5 викладачів, одного інженерно-технічного працівника, трьох співробітників НДЛ та групи молодих аспірантів, котрі виокремилися зі складу кафедри АСУ та були об’єднані спільною науковою проблематикою з інформаційного моделювання, систем баз даних і знань. Утворення кафедри стало визнанням як де-факто так і де-юре народження у «Львівській політехніці» нової молодої наукової школи, основна заслуга у формуванні якої належить видатним українським кібернетикам академіку Глушкову Віктору Михайловичу і член-кореспонденту НАН України, професору Стогнію Анатолію Олександровичу. Неоціненну роль в її становленні зіграв виходець із Золочівщини, старший науковий співробітник інституту кібернетики НАН України, в подальшому, заступник директора з наукової роботи інституту прикладної інформатики НАН України Брона Йосип Іванович.

Ініціатором утворення кафедри ІСМ, лідером наукової школи «Львівської політехніки» з інформаційного моделювання, систем баз даних та знань, завідувачем кафедри з першого дня її функціонування є д.т.н., професор Пасічник Володимир Володимирович. Починаючи з 1996 року кафедра щорічно була учасником міжнародних профільних виставок, зокрема: «Комп’ютер і офіс» та «Комп’ютер + Бізнес». Декілька років поспіль була постійним учасником всесвітньої IT виставки CEBIT (м. Гановер, Німеччина). Зусиллями наукового колективу кафедри з 1997 року регулярно видається науковий збірник Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі», котрий включено ВАК України до переліку фахових видань для публікації основних результатів дисертаційних досліджень. У 2008 році кафедра стала ініціатором видання підручників та навчальних посібників в межах двох освітніх серій. Зокрема, в серії «Інформатика» видані наступні підручники з грифом МОН України: «Організація баз даних та знань», «Дискретна математика», «Теорія прийняття рішень». В серії «Комп’ютинґ» викладачами кафедри ІСМ підготовлені та видані наступні підручники та навчальні посібники з грифом МОН України: «Сховища даних», «Системи баз даних та знань», «Інтелектуальні системи», Дискретна математика«, «Дослідження операцій», «Системний аналіз» тощо.

У 2012 році в.о. завідувача кафедри став д.т.н., доцент Жежнич Павло Іванович.

З грудня 2014 року кафедру очолив д.т.н., професор Литвин Василь Володимирович.

Оновлено 1 рік 5 місяців тому